BATERIE

    O nás

    Obrazová galerie

    Ke stažení

 ---------------------------------------------

    DOPORUČUJEME!

   Iniciativa Praha 6 ztrácí tvář

   Aktuální info o stavebních
  
záměrech na území Prahy 6

 ---------------------------------------------

    DÚLEŽITÉ!

   Valná hromada OS Baterie

   se koná v úterý 28. 5. 2013

   na adrese U Třetí baterie 29

   v 19 hodin.

 ---------------------------------------------

    UŽITEČNÉ ODKAZY

   GEOPORTÁL PRAHA

   Platný územní plán Prahy

   Územní plány 1955-2010

   Mapa majetkoprávních vztahů

   Cenová mapa

   Letecké snímky 1938-2010

   Regulační plány 1920-1939

 

 

 

 

   

V květnu 2012 jsme založili občanské sdružení

Přihláška do Občanského sdružení Baterie je ke stažení zde.Leták s kontaktem na občanské sdružení je k dispozici zde
.
 3x foto U druhé baterie 

 

 
 

 

 

Hlavním posláním našeho občanského sdružení je obecně ochrana životního prostředí, včetně ochrany přírody a krajiny či přírodních památek, dále ochrana veřejného zdraví, zdravých životních podmínek, kvalitního bydlení a vzájemného soužití na území městské části Praha 6,
zejména v části obce Břevnov a Střešovice.

 
3x foto parku U třetí baterie

 

 

 

 

 

Cílem sdružení je také zastavení úbytku zeleně v zastavěných územích obce, zastavení jakéhokoliv dalšího zahušťování vilových a bytových
čtvrtí výstavbou, stejně jako ochrana neurbanizovaných ploch
na ně navazujících, na zvoleném území, jež je v těsné blízkosti pražské památkové rezervace, přispívání k zachovávání a rozvoji historické, a kulturně-společenské hodnoty dané lokality, podpora a prosazování oprávněných zájmů místních obyvatel a residentů v oblasti dopravy, služeb, bezpečnosti a trávení volného času.

 

Hlavní oblastí zájmu sdružení je lokalita Baterie ohraničená ulicemi Na bateriích, U vojenské nemocnice, U šesté baterie a Nám. Před bateriemi, stejně jako území a plochy v městské části Praze 6, které na tuto lokalitu bezprostředně navazují a jejichž stav i činnost na nich, může mít na vybranou oblast vliv.
 

Stanovy občanského sdružení jsou k nahlédnutí zde.

Studie regulačních zásad Baterie, Praha 6 - Břevnov, Zadavatel: OUR Praha 6, Zpracováno: říjen 2011. Ukázky ze studie zde.